Menu

Hygyrchedd

Mae cynnwys y wefan hon wedi ei gynllunio i weithio tuag at Flaenoriaeth 2 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C. Ein nod yw gwneud gwelliannau parhaus i fodloni'r canllawiau hyn. Mae dyluniad a chodio'r wefan wedi ei weithredu i gefnogi technolegau addasol (fel darllenwyr sgrin a phorwyr testun yn unig).

Meintiau ffont

Gallwch newid maint ffont eich sgrin i'ch dewis drwy ddefnyddio gosodiadau eich porwr.

Dalenni arddull a lliwiau ffont

Gallwch fewngludo eich dalen arddull eich hun i'r wefan hon drwy ddefnyddio gosodiadau eich porwr.

Diwyg

I gydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd W3, defnyddiwyd dalenni arddull rhaeadrol i greu diwyg y safle hwn. Fodd bynnag, mae'r ymarferoldeb a chynnwys yn annibynnol o'r dechnoleg hon a gall defnyddwyr analluogi'r dalenni arddull diofyn i gael cymaint o hyblygrwydd â phosibl gydag newid maint ffont neu weithredu eu dalenni arddull eu hunain yn eu dewisiadau porwr.

Gweler canllawiau hygyrchedd W3 am ragor o wybodaeth.

Top