Menu

Y Broses Asesu

Pwrpas asesiad dros y ffôn neu wyneb wrth wyneb yw i alluogi'r Asesydd Iechyd gasglu gwybodaeth ffeithiol ddigonol am effaith gweithredol eich cyflwr neu eich anabledd er mwyn creu adroddiad ar gyfer y rhai sydd yn gwneud y penderfyniad o'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Darganfyddwch ragor o wybodaeth am asesiadau dros y ffôn neu wyneb wrth wyneb drwy glicio ar y dolenni isod.

Top