Menu

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis ar y safle hwn. Os nad ydych yn gwybod beth yw cwcis, neu sut i'w rheoli neu ddileu, yna rydym yn argymell eich bod yn ymweld â www.aboutcookies.org i gael canllaw manwl.

Disgrifir y cwcis a ddefnyddiwn ar y safle hwn a'u pwrpas isod. Rydym yn gweithredu polisi ‘cydsyniad ymhlyg’ sy'n golygu ein bod yn rhagdybio eich bod yn fodlon gyda'r defnydd hwn. Os nad ydych yn fodlon, yna dylech naill ai beidio defnyddio'r safle hwn, neu dylech ddileu'r cwcis ar ôl ymweld â'r safle, neu dylech bori'r safle gan ddefnyddio gosodiad defnydd dienw eich porwr (sef “Incognito” yn Chrome, “InPrivate” ar gyfer Internet Explorer, “Private Browsing” yn Firefox a Safari ac ati.)

Cwcis Parti Cyntaf

Cwcis a osodir gan y wefan hon yn uniongyrchol yw'r rhain.

Google Analytics: Mae'r safle hwn yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr ar ein gwefan. Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am pa dudalennau y byddwn yn ymweld â nhw, sut y cyrhaeddoch yno ac ar beth ydych chi'n clicio. Cesglir y data Analytics hwn trwy dag JavaScript yn nhudalennau ein safle ac nid yw'n gysylltiedig i wybodaeth fyddai'n datgelu pwy ydych chi'n bersonol.

Felly, nid ydym yn casglu na storio eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu eich cyfeiriad) felly ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i wybod pwy ydych chi.

Gallwch ddysgu mwy am safbwynt Google ar breifatrwydd ynghylch ei wasanaeth dadansoddeg ar https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB

Dileu cwcis

Os hoffech chi gyfyngu defnydd o gwcis gallwch chi reoli hyn yn eich porwr Rhyngrwyd. Rhoddir dolenni ar sut i wneud hyn ar gyfer y porwyr Rhyngrwyd mwyaf poblogaidd isod er cyfleustra a byddant ar gael ar gyfer y porwr Rhyngrwyd o'ch dewis chi naill ai ar-lein neu trwy help y feddalwedd (fel arfer ar gael trwy wasgu F1).

Top