Menu

Proses Apeliadau - Cwestiynau Cyffredin

Efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch y Broses Apeliadau. Dyma ddetholiad o gwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu. Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

Beth yw'r broses os na fyddaf yn cytuno â'r dyfarniad budd-dal?

Y Broses Apeliadau. Gallwch ofyn i'ch achos gael ei ailystyried. Bydd manylion sut allwch chi wneud hyn yn eich llythyr penderfyniad gan yr Adran Waith a Phensiynau.

Beth yw'r broses ar gyfer ailystyried os na fydd dyfarniad yn cael ei ganiatáu?

Y Broses Apeliadau Gallwch ofyn i'ch achos gael ei ailystyried. Gellir dod o hyd i fanylion y broses apêl yn eich llythyr penderfyniad gan yr Adran Waith a Phensiynau.

Top