Menu

Lleoliadau Canolfannau Ymgynghori - Cwestiynau Cyffredin

Efallai y bydd gennych gwestiynau ynghylch Lleoliadau'r Canolfannau Ymgynghori. Dyma ddetholiad o gwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu. Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

Beth yw cyfeiriadau lleoliadau'r Clinigau Ymgynghori?

Ar ba adegau mae'r Clinigau ymgynghori ar agor?

Mae'r canolfannau sefydlog ar agor rhwng 8am a 6pm gyda chanolfannau Dros dro ar agor fel rheol rhwng 9am a 5pm. Fe drefnir ymgynghoriadau rhwng yr oriau hyn.

A fydd y Ganolfan ymgynghori yn hygyrch?

Bydd. Bydd yno hefyd doiledau hygyrch er na allwn eich helpu i ddefnyddio'r rhain. Mae dolenni sain ar gael a byddwn yn darparu dŵr ar gyfer eich ci cymorth os oes angen.

Pa fynediad i gadeiriau olwyn sydd ar gael yn Lleoliadau'r Clinigau?

Mae gan bob un o'r canolfannau ymgynghori fynediad i'r anabl.

Top