Menu

Lleoliadau Clinigau Ymgynghori

Cyflawnir asesiadau a gynhelir mewn canolfannau ymgynghori yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Canolbarth Lloegr a Chymru yn swyddfeydd Capita sydd wedi eu lleoli yn:

Assessment Centres

City Address Postcode
Birmingham
Gateway House
Capita PIP, Gateway House, 53 High Street, Birmingham B4 7SY
Birmingham
Hagley Road
Capita PIP, 127 Hagley Road, Birmingham B16 8LD
Boston
Enterprise Centre
Capita PIP, Boston Enterprise Centre, Venture House, Enterprise Way, Wyberton Fen, Boston PE21 7TW
Coventry
Greyfriars Court
Capita PIP, Ground Floor, 2 Sheriffs Orchard, Greyfriars Court, Greyfriars Street, Coventry CV1 3RY
Derby
St Peters House
Capita PIP, Ground Floor, St Peters House, Gower Street, Derby DE1 1SB
Hereford
The Kindle Centre
Capita PIP, The Kindle Centre, Asda Supermarket, Belmont Road, Hereford HR2 7JE
Norfolk
Kings Lynn
Capita PIP, West Norfolk Deaf Association, The Deaf Centre, Railway Road, Kings Lynn, Norfolk PE30 1NF
Northampton
Charles House
Capita PIP, Charles House, Derngate, Northampton NN1 1UE
Nottingham
Castle Heights
Capita PIP, 3rd Floor, Castle Heights, 72 Maid Marian Way, Nottingham NG1 6BJ
Peterborough
Staurt House
Capita PIP, 2nd Floor, C/O Regus, Stuart House, St John Street, Peterborough PE1 5DD
Shrewsbury
Louise House
Capita PIP, Pulmonary Rehabilitation Service, Louise House, Roman Road, Shrewsbury SY3 9JN
Skegness
Heath Road
Capita PIP, Aura Business Centre, Heath Road, Wainfleet Road Industrial Estate, Skegness PE25 3ST
Sleaford
Mareham Lane
Capita PIP, New Life Conference and Events Centre, Mareham Lane, Sleaford NG34 7JP
Stoke-on-Trent
Winton House
Capita PIP, Ground Floor, Winton House, Stoke Road, Sheldon, Stoke-on-Trent ST4 2RW
Walsall
Lower Hall Lane
Capita PIP, 51 Lower Hall Lane, Walsall WS1 1RJ
Wisbech
Harbour Square
Capita PIP, The Boat House Business Centre, 1 Harbour Square, Wisbech PE13 3BH
Worcester
Newton Road
Capita PIP, St Martins Gate Surgery, 37 Newtown Road, Worcester WR5 1EZ

Consultation Centres in Wales

City Address Postcode
Aberwystwyth
Alexandra Road
Capita PIP, Ystafelloedd Yngynghori Ysywyth, Ystwyth Consulting Rooms, Yr Hen Ysgol Gymraeg, Alexandra Road, Aberwystwyth SY23 1LD
Bangor
Menai House
Capita PIP, Menai House, Parc Menai Business Park, Fford Penlan, Bangor LL57 4DE
Cardiff
Capital Tower
Capita PIP, 5th Floor, Capitol House, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AG
Lampeter
Theatr Felinfach
Capita PIP, Theatr Felinfach, Felinfach, Lampeter SA48 8AF
Merthyr Tydfil Capita PIP, Orbit Business Centre, Rhydycar Business Centre, Merthyr Tydfil CF48 1DL
Newtown
Milford Road
Capita PIP, Montgomery County Recreation Association, Plas Dolerw, Milford Road, Newtown SY16 2EH
Pembroke Dock Capita PIP, Pembrokeshire County Council, Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock SA72 6UN
Rhyl
Wellington Road
Capita PIP, Wellington Community Centre, Wellington Road Community Centre, Wellington Road, Rhyl LL18 1LE
Swansea
Frigate House
Capita PIP, Ground Floor, Frigate House, Quay West, Quay Parade, Swansea SA1 1SR
Wrexham
Brymbo
Capita PIP, Brymbo Enterprise Centre, Blast Road, Brymbo, Wrexham LL11 5BT

Byddwn yn gweithio i neilltuo apwyntiadau yn y ganolfan ymgynghori sydd agosaf ar gyfeiriad cartref y cwsmer. Fodd bynnag, weithiau mae angen trefnu ymgynghoriadau ar gyfer y lleoliad agosaf nesaf.

Nid yw'n bosibl i gwsmeriaid ddewis y ganolfan ble cynhelir yr ymgynghoriad, ond byddwn yn ystyried ceisiadau yn unol â rheolau'r DWP ac yn darparu ar gyfer newidiadau ble fo'n bosibl.

Gofynnwn eich bod yn cyrraedd mewn da bryd ar gyfer eich ymgynghoriad a byddwn yn eich gweld mor brydlon â phosibl. Nid oes hyd penodol ar gyfer ymgynghoriad, gan ein bod yn trin pob un o'n cwsmeriaid yn unigol ac yn cydnabod bod gan bobl wahanol anghenion. Fel arfer bydd ymgynghoriadau yn parhau am 60 munud.

Dylai cwsmeriaid nad ydynt yn gallu mynychu canolfan ymgynghori gysylltu â Capita i ofyn am ymgynghoriad yn eu cartref.

Top