Menu

Preifatrwydd

Cynnal preifatrwydd cwsmeriaid a defnyddwyr

Rydym yn cymryd gofal i amddiffyn preifatrwydd cwsmeriaid a defnyddwyr y wefan hon. Isod ceir esboniad o sut ydym yn prosesu gwybodaeth ynghylch ymwelwyr i'r safle.

Casglu gwybodaeth bersonol

Defnyddir yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu a storio yn ystod defnydd arferol o'r safle i fonitro a dadansoddi sut y defnyddir rhannau o'r safle. Nid yw defnydd o'r fath yn arwain at gasglu unrhyw ddata allai ddatgelu pwy ydych chi na'i storio.

Mae gennych ddewis ar rai tudalennau yn y safle hwn i gyflwyno gwybodaeth bersonol er mwyn i ni gysylltu â chi neu i ddarparu rhagor o wybodaeth. Mae'r dudalen hon yn darparu esboniad o sut fydd yr wybodaeth yma yn cael ei defnyddio.

Ni fyddwn yn datgelu heb eich caniatâd unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch pan fyddwch yn ymweld â'r safle i unrhyw drydydd parti tu allan i Capita plc. Sylwer, trwy ymgeisio am Daliad Annibyniaeth Bersonol rydych wedi cydsynio y gallwn ni rannu eich gwybodaeth bersonol gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Trwy gyflwyno eich gwybodaeth bersonol trwy'r wefan hon, byddwch yn cydsynio i'w brosesu yn y modd a ddisgrifir uchod.

Os ydych chi wedi cyflwyno gwybodaeth bersonol trwy'r wefan hon, ac yr hoffech i ni roi'r gorau i'w defnyddio ar gyfer y dibenion a gyflwynwyd, cysylltwch contactus@capita-pip.co.uk.

Top