Menu

Adnoddau

Ymg gallwch ddarganfod gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich asesiad.

Fideos

I'r Adran Waith a Phensiynau (DWP) fideos

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cynhyrchu cyfres o fideos i helpu i esbonio cyfnodau allweddol taith y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Proses Asesiadau Wyneb yn Wyneb

Yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth, mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi penderfynu ailafael mewn asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer budd-daliadau yn gysylltiedig ag iechyd ac anabledd.

Er mwyn diogelu rhag lledaeniad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi cyflwyno rhai mesurau diogelwch newydd yn ein canolfannau asesu ac mae ein holl staff wedi derbyn hyfforddiant ar ddiogelwch COVID-19.

JDiweddariad Gorffennaf 2021: Yn Lloegr, Yr Alban a Chymru, mae cyhoeddiadau wedi bod ynglŷn â chodi neu lacio’r cyfyngiadau. Bydd y mesurau diogelwch yn ein canolfannau asesu yn ogystal â’r canllawiau ar gyfer pobl sydd yn mynychu apwyntiad yn aros yr un fath nes y clywir yn wahanol.

Gwyliwch y fideo byr hwn am fwy o wybodaeth.Top