Croeso

Amdanom ni

Ni yw Capita, cwmni annibynnol sy’n gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gynnal asesiadau Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ledled Cymru a Lloegr.

Ein rôl ni yw deall sut mae eich cyflwr iechyd neu anabledd hirdymor yn effeithio ar eich bywyd bob dydd er mwyn helpu’r Adran Gwaith a Phensiynau i asesu eich cais am PIP yn deg ac yn gywir. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn edrych ar yr adroddiad asesu, eich ffurflen ‘Sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch chi’ ac unrhyw dystiolaeth arall rydych wedi’i darparu i wneud penderfyniad ar eich cais am PIP.

Rydym bob amser yn bwriadu cynnal asesiad proffesiynol, gan ei gwneud yn glir yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni a'r hyn sydd angen i chi ei wneud yn gyfnewid. Byddwn yn gwneud ein gorau i wneud ein gwasanaeth yn hawdd ei ddefnyddio a byddwn yn gwrando arnoch chi ac yn sicrhau eich bod chi'n teimlo'n gyfforddus.

Os oes angen asesiad arnoch, bydd hwn gyda gweithiwr iechyd proffesiynol cymwysedig a fydd yn eich trin â pharch ac yn deall eich anghenion.

Mae nifer o fudiadau sydd yn gallu eich helpu a'ch cefnogi gyda'ch cais PIP. Cliciwch yma i ddarganfod mudiad cyngor annibynnol, rhad ac am ddim, yn eich ardal.

Rydym ni yma i'ch cynorthwyo chi trwy'r broses PIP. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon. 

Cysylltu â ni

 

 

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi