Adnoddau

Yma fe welwch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich asesiad.

Canllawiau

Paratowch a beth i'w ddisgwyl

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Bydd y canllaw hwn yn egluro beth i'w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich asesiad PIP.

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Bydd y canllaw fformat Hawdd Darllen hwn yn egluro beth i'w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich asesiad PIP

Having someone with you at your assessment

Cael rhywun gyda chi yn eich asesiad

Dyma wybodaeth ynglŷn â chael cydymaith mewn asesiad.

Fideos

Fideos DWP

Bydd y fideos hyn, a grëwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn eich helpu i ddeall camau allweddol y daith PIP. 

A yw Taliad Annibyniaeth Personol ar eich cyfer chi neu rywun arall rydych chi'n ei adnabod?

Darparu gwybodaeth i gefnogi'ch cais

Hawlio Taliad Annibyniaeth Personol

Pethau allweddol i'w gwybod am eich penderfyniad Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Asesiadau wyneb yn wyneb

Os ydych wedi cael eich gwahodd i asesiad wyneb yn wyneb, mae’r fideo byr hwn yn egluro beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd un o’n canolfannau, a’r mesurau diogelwch COVID-19 sydd gennym ar waith.

Eich asesiad wyneb yn wyneb

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi