Adnoddau

Yma fe welwch wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich asesiad.

Canllawiau

Paratowch a beth i'w ddisgwyl

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Bydd y canllaw hwn yn egluro beth i'w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich asesiad PIP.

Having someone with you at your assessment

Cael rhywun gyda chi yn eich asesiad

Dyma wybodaeth ynglŷn â chael cydymaith mewn asesiad.

Placeholder

Gwybodaeth gefnogol - beth i'w yrru

Mae'r canllaw byr yma yn egluro pa fath o wybodaeth gefnogol i'w yrru gyda'ch cais.

Hawdd Darllen Canllawiau

Paratowch a beth i'w ddisgwyl

Hawdd Darllen: Paratoi ar gyfer eich asesiad

Bydd y canllaw fformat Hawdd Darllen hwn yn egluro beth i'w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich asesiad PIP.

Having someone with you at your assessment

Hawdd Darllen: Cael rhywun gyda chi yn eich asesiad

Bydd y canllaw fformat Hawdd Darllen Dyma ynglŷn â chael cydymaith mewn asesiad.

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Hawdd Darllen: Gwybodaeth gefnogol - beth i'w yrru

Bydd y canllaw fformat Hawdd Darllen Dyma byr yma yn egluro pa fath o wybodaeth gefnogol i'w yrru gyda'ch cais.

Paratoi ar gyfer eich asesiad

Hawdd ei Ddeall: Paratoi ar gyfer eich asesiad fideo

Mae’r canllaw hwn sydd mewn fformat hawdd ei ddeall yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud ar gyfer eich asesiad fideo.

Fideos

Fideos DWP

Bydd y fideos hyn, a grëwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn eich helpu i ddeall camau allweddol y daith PIP. 

A yw Taliad Annibyniaeth Personol ar eich cyfer chi neu rywun arall rydych chi'n ei adnabod?

Darparu gwybodaeth i gefnogi'ch cais

Hawlio Taliad Annibyniaeth Personol

Pethau allweddol i'w gwybod am eich penderfyniad Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Eich asesiad PIP

Gwyliwch y fideos byr yma i ddarganfod beth i'w ddisgwyl yn ystod eich asesiad PIP.

Dewch i gwrdd â'n haseswyr anabledd

Profi eich offer fideo cyn eich asesiad.

Darganfod sut i ymuno a’ch asesiad fideo.

Beth i'w ddisgwyl mewn asesiad wyneb yn wyneb

Beth i'w ddisgwyl yn ystod eich asesiad dros y ffôn

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi